Individuele waterzuivering

Heel wat woningen hebben een landelijke ligging en kunnen niet aansluiten op de openbare riolering. Die woningen liggen in 'individueel te optimaliseren buitengebied' en zullen een IBA, een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, moeten krijgen.

Wil je weten of jouw woning kan aansluiten op de openbare riolering, of dat er een IBA noodzakelijk is? Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat voor jouw woning nodig is.

Procedure

Via het stadsbestuur kun je inschrijven om een BENOR-gekeurde IBA te laten installeren. Het stadsbestuur laat die IBA dan op eigen kosten plaatsen en voorziet in het onderhoud ervan. Deze IBA blijft eigendom van het stadsbestuur.

De eigenaar van de woning moet een gebruiksovereenkomst tekenen om die IBA te gebruiken.

Kostprijs

  • De aansluiting van de woning op de IBA door het stadsbestuur kost eenmalig 1500 euro + btw.
  • De drie- à vierjaarlijkse ruiming van de voorbezinking blijft voor rekening van de eigenaar of gebruiker van de woning.

Indien het stadsbestuur de IBA plaatst, kan de bewoner geen vrijstelling op de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur genieten.

Uitzonderingen

Je kan ook zelf een IBA plaatsen. In dat geval sta je zelf in voor de investering en het onderhoud van de IBA. Je kunt dan, als je aantoont dat de installatie aan de wettelijke bepalingen voldoet, een vrijstelling op de saneringsbijdrage krijgen.