Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Individuele waterzuivering

Heel wat woningen hebben een landelijke ligging en kunnen niet aangesloten worden op de openbare riolering. Deze woning liggen in 'individueel te optimaliseren buitengebied'. Bij deze woningen zal een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) geplaatst moeten worden

Wil je weten of jouw woning al dan niet aangesloten kan/zal worden op de openbare riolering, dan wel of er een IBA noodzakelijk is? Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat voor jouw woning nodig is. Je kunt het zoneringsplan hier raadplegen.

Via het stadsbestuur kun je inschrijven om een BENOR-gekeurde IBA (individuele waterzuivering) te laten installeren. Het stadsbestuur laat deze IBA dan op eigen kosten plaatsen en voorziet in het onderhoud ervan. Deze IBA blijft dan eigendom van het stadsbestuur. De eigenaar van de woning dient een gebruiksovereenkomst te tekenen om deze IBA te gebruiken. Voor de aansluiting van de woning op de IBA wordt een eenmalige retributie van 1500 euro + btw gevraagd. Enkel de 3 à 4-jaarlijkse ruiming van de voorbezinking blijft voor rekening van de eigenaar of gebruiker van de woning. Indien het stadsbestuur een IBA plaatst, kan de bewoner geen vrijstelling op de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur genieten.

Anderzijds kun je ook kiezen om zelf een IBA te plaatsen. In dat geval sta je zelf in voor de investering en het onderhoud van de IBA. Je kunt dan, mits je aantoont dat de installatie voldoet aan de wettelijke bepalingen, een vrijstelling op de saneringsbijdrage krijgen.