Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Snel en volautomatisch met je eID of It's me

Heb je thuis een kaartlezer om je eID in te lezen? Of heb je een It's me-account? Vraag het document online aan. Dan wordt dit automatisch, veilig én snel digitaal opgestuurd. Ook als je geen eID-lezer of It's me account hebt, kan je het document online aanvragen.  Dan wordt dit per post bezorgd.

Online aanvragen

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Je kan een attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) aanvragen, dat de volgende keuzes vermeldt:

 • op welke begraafplaats je na je overlijden begraven of bijgezet (crematie) wilt worden;
 • wat er met je as moet gebeuren rekening houdend met de vooropgestelde wettelijke keuzes
 • voor welke begrafenisplechtigheid of ritueel je gekozen hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Je kan enkel een attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen aanvragen als er een laatste wilsbeschikking is geregistreerd.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf
 • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen opvragen bij je gemeente. Vraag het attest bij voorkeur online aan via het digitaal loket via de knop bovenaan of onderaan deze pagina.

 

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.