Attest van gezinssamenstelling

Snel en volautomatisch met je eID of It's me

Heb je thuis een kaartlezer om je eID in te lezen? Of heb je een It's me-account? Vraag het document online aan. Dan wordt dit automatisch, veilig én snel digitaal opgestuurd. Ook als je geen eID-lezer of It's me account hebt, kan je het document online aanvragen.  Dan wordt dit per post bezorgd.

Online aanvragen

Maak een afspraak om je attest aan te vragen

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

  • de betrokkene (enkel voor zijn eigen gezin).
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd).
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij je gemeente. Vraag het attest bij voorkeur online aan via het digitaal loket via de knop bovenaan of onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.
  • je eigen identiteitskaart.