Aangifte van een levenloos geboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).
  • Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.
  • Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Wat meebrengen

Overlijdensattest en een medisch attest (voor het medisch attest zijn geen voorwaarden bepaald)

Regelgeving

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind (BS 01 februari 2019 – inwerkingtreding 31/03/2019)

Overgangsbepaling :

Ouders die voor 31 maart 2019 zijn bevallen van een levenloos kindje na een zwangerschapsduur van meer dan 180 dagen, kunnen tot 31 maart 2020 in de bestaande akte een familienaam voor hun kindje laten opnemen.
Ouders die voor 31 maart 2019 zijn bevallen van een levenloos kindje na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen , kunnen tot 31 maart 2020 alsnog aangifte doen van de geboorte van hun kindje en kunnen voor hun kindje een voornaam kiezen.