Aangifte van een levenloos geboren kind

Indien een kindje overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de bevalling door de arts of vroedvrouw dan kan/moet hiervan aangifte worden gedaan.

Voorwaarden

  • Deze aangifte is verplicht bij een zwangerschapsduur van 180 dagen of meer. De ouders kunnen, indien zij dat willen, naast een voornaam ook een familienaam kiezen voor het kindje.
  • Deze aangifte is facultatief bij een zwangerschapsduur tussen 140 en 179 dagen. De ouders kunnen, indien zij dat willen, een voornaam kiezen voor het kindje. Een familienaam is niet mogelijk.
  • Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van het overlijden. De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Wat meebrengen

  • een medisch attest waarin de zwangerschapsduur in dagen staat vermeld

Regelgeving

Wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind (BS 01 februari 2019 – inwerkingtreding 31/03/2019)

Overgangsbepaling :

Ouders die voor 31 maart 2019 zijn bevallen van een levenloos kindje na een zwangerschapsduur van meer dan 180 dagen, kunnen tot 31 maart 2020 in de bestaande akte een familienaam voor hun kindje laten opnemen.
Ouders die voor 31 maart 2019 zijn bevallen van een levenloos kindje na een zwangerschapsduur van 140 tot 179 dagen , kunnen tot 31 maart 2020 alsnog aangifte doen van de geboorte van hun kindje en kunnen voor hun kindje een voornaam kiezen.