Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Milieuvergunning

Wat en wanneer nodig?

 • Een milieuvergunning is een toelating om bepaalde milieuhinderlijke activiteiten (fabriek, werkplaats, opslagplaats,... ) uit te oefenen.
 • Volgens Vlarem I (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) is een activiteit hinderlijk als deze hinder kan veroorzaken voor omwonenden of verontreiniging van lucht, water en bodem.
 • In de milieuwetgeving onderscheidt men drie klassen, waarbij klasse 1 het meest milieuhinderlijk is en klasse 3 het minst milieuhinderlijk.

Procedure?

 • Voor klasse 3-bedrijven volstaat een eenvoudige melding aan het College van Burgemeester en Schepenen. Daags na de melding mag de exploitatie gestart worden op voorwaarde dat de activiteit verenigbaar is met de ruimtelijke voorschriften.
 • Voor klasse 2 bedrijven moet een milieuvergunning aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor een klasse 2 vergunning neemt de procedure ongeveer 3,5 maand in beslag.
 • Voor klasse 1 bedrijven moet een milieuvergunning aangevraagd worden bij de Bestendige Deputatie van de Provincie. Voor een klasse 1 vergunning neemt de procedure ongeveer 4,5 maand in beslag.

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag- en meldingsformulieren kun je downloaden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid.

Belangrijk!

 • Belangrijk om te weten is ook dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning aan elkaar gekoppeld zijn.
 • Dit wil zeggen dat voor projecten waar beide vergunningen moeten aangevraagd worden, de ene vergunning geschorst is zolang de andere vergunning niet verleend is.
 • Bouwwerken mogen dus niet starten zo lang de milieuvergunning niet verleend is.

Meer info?

 • Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Milieu.
 • Neem ook een kijkje op de links onderaan deze pagina.
 

Nuttige Links

Milieuvergunning 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
Milieuvergunning - Vlaanderen.be