Winter in Poperinge BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie Mijn noodplan

Huwelijkscontract

  • Echtgenoten zijn niet verplicht een huwelijkscontract op te stellen. In dat geval geldt het wettelijk stelsel, d.w.z. dat alle aanwinsten vanaf de datum van het huwelijk gemeenschappelijk zijn.
  • Indien de echtgenoten voor een ander stelsel opteren, moeten alle huwelijksvoorwaarden vóór het huwelijk bij authentieke akte door een notaris worden vastgelegd.
  • Een uittreksel van het huwelijkscontract moet uiterlijk een week voor de huwelijksplechtigheid worden afgegeven bij het loket Burgerlijke Stand op de dienst Burgerzaken.
  • De datum van opmaak van het contract en de naam van de notaris worden vermeld in de akte van de burgerlijke stand die het huwelijk vaststelt.
  • Een huwelijkscontract dat na het huwelijk wordt opgemaakt moet door de Rechtbank van Eerste Aanleg worden gehomologeerd.
  • Voor het opmaken van een huwelijkscontract wend je je tot een notaris.

 

Op deze pagina

Aanverwante Info