Mijn noodplan Poperinge stopt met roken BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur omvat:

  • Actieve openbaarheid: elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren.
  • Inzagerecht: elke burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te kijken.
  • Passieve openbaarheid: elke burger heeft het recht om van bestuursdocumenten een kopie te ontvangen en uitleg te krijgen.

Op www.vlaanderen.be/openbaarheid vind je alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur. Je kunt er ook online je vraag stellen.

Je stelt je vraag uiteraard best aan de juiste overheid. Weet je niet bij welke overheid je moet zijn, dan kan je gratis de Vlaamse Infolijn bellen (tel. 1700).

Bekendmakingen

Onderaan de pagina vind je de verordeningen en reglementen die het stadsbestuur onlangs bekendmaakte overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

 

Meer Info & bijlagen

2017-10-30 Bekendmaking besluiten gemeenteraad - 123 Kb 2017-10-30 Bekendmaking besluiten gemeenteraad 123 Kb
2017-11-07 Bekendmaking tijdelijke politieverordening n.a.v. hinder op openb domein - 147 Kb 2017-11-07 Bekendmaking tijdelijke politieverordening n.a.v. hinder op openb domein 147 Kb
2017-11-17 Bekendmaking agenda gemeenteraad 27-11-2017 - 16 Kb 2017-11-17 Bekendmaking agenda gemeenteraad 27-11-2017 16 Kb
2017-11-13 Bekendmaking goedkeuring tijdelijke poltieverordening n.a.v. hinder op openb domein - 425 Kb 2017-11-13 Bekendmaking goedkeuring tijdelijke poltieverordening n.a.v. hinder op openb domein 425 Kb
2017-11-14 Bekendmaking goedkeuring tijdelijjke politieverordening n.a.v. hinder op openb domein - 414 Kb 2017-11-14 Bekendmaking goedkeuring tijdelijjke politieverordening n.a.v. hinder op openb domein 414 Kb
2017-11-20 Bekendmaking goedkeuring tijdelijke politieverordening n.a.v. hinder op openb domein - 423 Kb 2017-11-20 Bekendmaking goedkeuring tijdelijke politieverordening n.a.v. hinder op openb domein 423 Kb