Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Zone 30 Bellewijk

In de loop van maart 2018 zal het stadsbestuur van Poperinge een vaste zone 30 invoeren in de Bellewijk, op vraag van de bewoners via de buurtwerking.

In deze nieuwe zone 30 worden de volgende straten opgenomen:

 • Beukenweg;
 • Bomenstraat;
 • Bloemenstraat;
 • Bremweg;
 • Dennenweg;
 • Eikenweg;
 • Hazelaarsweg;
 • Heidestraat;
 • Hulstweg;
 • Kruidenstraat;
 • Mispelaarsweg;
 • Notelaarsweg;
 • Plantenstraat;
 • Sparrenweg;
 • Struikenstraat;
 • Tuinweg.

Deze aanpassing sluit aan bij de door de gemeenteraad goedgekeurde actieplannen voor het SAVE-charter en het burgemeestersconvenant. Een dergelijke zone 30 biedt immers de volgende voordelen:

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en fietsers;
 • Minder lawaai, uitlaatgassen en fijn stof;
 • Minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer;
 • Het creëren van een aangenamere woon- en leefomgeving.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de dienst mobiliteit via mobiliteit@poperinge.be of 057 346 606.

 • Zone 30 Bellewijk - Zone 30
Terug naar nieuws