Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Charter Werftransport

De gemeenteraad hechtte in zitting van 29 januari 2018 goedkeuring aan de ondertekening van het Charter Werftransport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, in functie van maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgevingen tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

Hierbij worden volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Een actieve communicatie met aannemers en bouwheren betreffende het werftransport in schoolomgevingen, met een vast aanspreekpunt;
  • Geen werftransport met tractoren binnen de bebouwde kommen en in schoolomgevingen, tenzij hier toelating voor wordt verleend;
  • Geen werftransport tijdens de begin- en einduren van de scholen;
  • Zoveel mogelijk het hoger wegennet gebruiken;
  • Het proper houden van de werfroutes;
  • Het afdekken van de lading bij eventuele stofhinder.

Er zal naar de bepalingen van dit charter worden verwezen bij toekomstige omgevingsvergunningen en machtigingen voor de inname van het openbaar domein. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de dienst mobiliteit, via mobiliteit@poperinge.be of 057 346 606.

  • Charter Werftransport - VSV
Terug naar nieuws