Tournée Minérale BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Seniorennamiddag VRIENDINNEN

Vriendinnen gaat over een levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine. We volgen beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren tot op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. Zoals ieder onder ons kennen zij vreugde en verdriet, succes en tegenslagen, ruzies en verzoeningen, lachen en huilen.

Vriendinnen heeft het over het soort vriendschap dat generaties overwint. De vriendschap die het leven kleurt. De vriendschap die je herkent aan een warm gevoel door die arm op je schouder, die zoen op je neus, die schoot om eens lekker op uit te huilen.

Humoristische, ontroerende en zeer herkenbare voorstelling !

Vriendinnen, donderdag 8 maart 2018 om 14u in CC Ghybe, Poperinge.

Tickets: VVK: 7€ - ADD 8€ - incl. koffie en krentenbrood - tickets aan Onthaalbalie Stadhuis, Onthaalbalie Sociaal Huis, Dienst Welzijn.


  • SPEL: Marleen Merckx en Annemarie Picard
  • REGIE: Jeroen Maes
  • AUTEUR: Ed Vanderweyden
  • TEKSTBEWERKING: Pol Goossen

Terug naar nieuws